med nyfikenhet och förundran

Monthly Archives: oktober 2021

Här har jag samlat lite tips, trix och fix för Anytone AT-D878UV DMR-radio. Mycket av detta fungerar även på mobilstationen AT-D578UV.

Kodplugg

SMØRUX/Pontus har byggt en utmärkt kodplugg för SM – p g a Pontus inte har möjlighet att underhålla kodpluggen så har jag övertagit underhållet i form av en fork. Kodpluggen är dock fortfarande SM0RUX/Pontus kodplugg men underhållen av mig (SM0RGM).

SAØAZS har baserat sin kodplugg på Pontus kodplugg.

Firmware

Nedladdningslänkar för firmware och CPS.

Funktionsknappar

Så här har jag programmerat mina funktionsknappar på radion.

FunktionsknappFunktion
P1 ShortMain CH Switch
P1 LongSub CH Hide
P2 ShortVFO/MR
P2 LongCh.Name
PF1 ShortDigi Monitor
PF1 LongTX Power
PF2 ShortSlot Set
PF2 LongBlueTooth on/off
PF3 ShortLast Caller Reply
PF3 LongRoaming

Praktiska inställningar

End of call beep

Optional settings -> Alert Tone -> Call tone = Digital/Analog, Idle Channel Tone On och Call Reset Tone on. Vill man inte ha “roger beep” så sätt till off.

Sepura Tetra och Motorola / MD380-toner:

Call Tone: (Sepura-stil)

First tone: 520 Hz / 300 ms
Second tone: 780 Hz / 300 ms
(resterande noll)

Call Reset Tone: (Sepura-stil)

First tone: 780 Hz / 300 ms
Second tone: 520 Hz / 300 ms
(resterande noll)

Idle Channel Tone: (Motorola / MD380-stil)

First tone: 1560 Hz / 40 ms
Second tone: 1040 Hz / 40 ms
Third tone: 1560 Hz / 40 ms
Fourth tone: 1040 Hz / 40 ms
Fifth tone: 1310 Hz / 40 ms
(resterande noll)

Talker Alias

Antalet DMR ID:n på radioid.net är nu fler än 200.000 vilket är mer än kapaciteten för Contact List i de äldre Anytone. När man exporterar DMR ID:n från radioid.net så behöver man nu välja vilka regioner man vill ha med i sin kontaktlista.

Utöver det är det en bra idé att aktivera Talker Alias, så minskar man risken för att man bara ser ett DMR ID i displayen. Läs här om hur du aktiverar Talker Alias på Anytone AT-D878UV / AT-D578UV.

Last caller reply

På den blå knappen, kort tryck, har jag lagt funktionen Last Caller Reply. Den funktionen gör att den talgrupp jag lyssnar på blir aktuell talgrupp vid sändning. Förvisso är det så att om lysdioden lyser turkos så kan jag bara trycka på PTT så länge “DIG” lyser turkos på skärmen för att tala i den talgrupp som jag lyssnar på. Men om talgruppen inte finns i receive list så lyser lysdioden istället grön när motstationen talar och trycker jag då på PTT då så kommer jag att sända i den talgrupp som min radio står inställd på, inte den talgrupp som jag hör via digital monitor.

Så för att minska risken att sända i fel talgrupp (ibland är det lätt att glömma att kolla färgen på lysdioden) så har jag lagt detta på en snabbknapp och tar för vana att trycka till på den innan jag ropar in i en talgrupp som jag lyssnar på med digital monitor aktiverat (då hör jag ju nämligen alla talgrupper, även dem som inte finns i min receive list).

Om det dessutom blir en paus längre än hang time innan jag trycker på PTT:n (indikeras av att “DIG” går från turkos till blå) så kommer jag sända den talgrupp som min radio var inställd på, inte den talgrupp som jag nyss sände i. Genom att alltid trycka på Last Call Reply så slipper jag den problematiken och sänder i den talgrupp jag lyssnar på.

Last call visar inte talgrupp

Antagligen innehåller den digitala kontaktlistan också Brandmeisters talgrupper, utöver individuella callsigns men att namn-fältet för dessa är tomt. Lösningen är att generera den digitala kontaktlistan hos radioid.net utan “TG” ikryssad. Se info här.

Jag lyssnar på ett QSO men hör bara den ena stationen – varför?

Motstationerna kör antagligen över samma repeater eller två olika repeatrar som har samma uppsättning talgrupper aktiverade men de två stationerna sänder i olika talgrupper. P g a de har digital monitor aktiverat (promiscuous mode) så kan de ändå höra varandra. T ex, station A sänder över talgrupp 2407 (SM7) medan station B sänder över talgrupp 9 (lokal) och de ligger på samma repeater. De kommer då höra varandra men alla andra i SM7 (utom de som lyssnar på samma repeater som station B) kommer bara att höra station A.

Välj talgrupp från knappsatsen

Talgrupp kan man ju välja via knappen LIST (högra röda knappen) men genom att hålla inne siffran noll så kan man direkt knappa in motstationens DMR ID för att göra ett individanrop (private call). Om man här trycker # så växlar inmatningen till Talk Group och man kan med siffror mata in den talgrupp man vill sända i. När du skrivit in siffrorna för talgruppen, t ex 240 så bara tryck på PTT så sänder du i den talgruppen (du behöver alltså inte göra någon knapptryckning för att bekräfta). Praktiskt om man tillfälligt ska välja en talgrupp som man inte har i listan i kodpluggen.

Individsamtal

Anrop gör man ju normalt i distriktstalgrupp (2400-2407), i den nationella talgruppen 240 eller annan talgrupp som man tror motstationen passar. När man har fått tag i varandra kan man QSY:a till individsamtal (eller “private call”) om vill sitta och surra en längre stund med sin bästa kompis. Man gör då så att man trycker på MENU -> Call Log, bläddrar ner till sin motsations call och trycker på PTT. I displayen kan man se att man gör ett Private Call istället för Group Call.

Till skillnad från vad några fått för sig så är inte private call helt privat så att inga andra kan lyssna. De som lyssnar på den repeater du respektive din motstation sänder över kan förstås höra er via digital monitor. Det är bara privat i den meningen att man inte sänder över en hel talgrupp som går ut över ett antal repeatrar.

Nu kan det ju vara en idé att snacka vidare i distrikstalgruppen (2400-2407) och inte QSY:a till individsamtal, så att andra radioamatörer kan höra er och hoppa in i ett ring QSO. Det går ju inte om ni QSY:at till individsamtal. Vi har ju inte heller så stor belastning på distrikstalgrupperna att man ställer till några direkta problem om man sitter och “tjötar” en stund i de talgrupperna. Det kan ju vara trevligt för andra att det finns QSO:n att lyssna på.

Den nationella talgruppen 240 ska man undvika längre QSO:n på eftersom man sänder på i princip varenda repeater i Sverige. Så där kan man ju QSY:a någon av de taktiska talgrupperna 2411 och 2412 om man tänker prata lite längre.

Allmänt anrop (CQ)

Jag brukar ropa allmänt anrop (CQ) i talgrupp 240. Det är den nationella talgruppen som går ut över alla repeatrar i hela Sverige. På så sätt slipper jag hoppa runt på distriktstalgrupperna (2400-2407) och ropa allmänt anrop i var och en av dem. Förvisso är det ju så att om det pågår QSO i en distriktstalgrupp så kan det vara så att de stationer som ligger och lyssnar på det QSO:t missar mitt CQ.

Får jag inget svar i 240 så ropar jag ofta istället allmänt anrop i 2400 eller 240216 (Swedenhub). Swedenhub är en DMR-talgrupp som är ihopkopplade med C4FM/YSF/Fusion. Med lite ropande får man oftast svar någonstans 🙂

Ett tips är att ta med talgruppen i anropet, t ex “Allmänt anrop, allmänt anrop, SM0RGM, SM0RGM, kallar allmänt anrop 240”. På så sätt vet de som scannar, har en radio utan display eller är synskadade vilken talgrupp du finns på.

Boot image

SSA logotype som boot image (klicka här för att öppna bilden i en ny flik, högerklicka sedan på bilden och välj “Spara som”):

Anytone AT-878UV boot image SSA

I CPS gör du:

  1. Tool -> Boot image
  2. Klicka på Open Image och välj bildfilen ovan
  3. Bilden ska visas, om den inte dyker upp är filformatet fel:
    SSA logo som boot image
  4. Klicka på Write
  5. Gå till Optional Setting -> fliken Power-On -> Power-On interface -> Custom picture

GPS-ikoner

Ikonen för GPS är inspirerad av Google Maps “nål” men har färgen röd när man har fått positionslåsning. Röd är normalt en färg som indikerar fel. IK8JHL Francesco har skapat alternativa ikoner som ser trevligare ut och dessutom lyser grönt när man har GPS-signal. Läs mer här.

För att programmera nya ikoner i radion används CPS:ens funktion med detta och radion måste sättas i DATA TRANSFER mode genom att man håller inne PTT + PF2 när man startar den.

APRS

För Anytone AT-D878UV så hade jag aldrig fått analog APRS att fungera. Jag trodde att jag helt enkelt inte nådde någon digipeater så jag ändrade upload type till D och sände APRS via DMR istället. När jag köpte en AT-D578UVII+ med analog APRS-mottagning så testade jag att sända analog APRS med 878:an som då borde tas emot av 587:an. Det fungerade inte men 578:an kunde ta emot analog APRS från andra stationer så problemet låg i 878:an. Lösningen:

I CPS -> APRS sätt Transmit delay till 600 ms och Prewave time till 300 ms. Då dök plötsligt de analoga APRS-paketen upp på 578:an. Detta verkar bara gälla AT-D878UV, problemet uppstår inte på AT-D578 så eventuellt kan man misstänka att det har med batterisparfunktion att göra.

Källa: https://www.reddit.com/r/AnyTone/comments/han0y5/aprs_problems_the_solution_anytone_atd878uv/

AT-D578UV strömförsörjning

Mobilstationen AT-D578UV ansluts med fördel direkt till bilens batteri, gärna med en säkring så nära batteriet som möjligt och lätt åtkomlig. Jag har monterat min AT-D578UV inuti instrumentpanel vilket innebär att radions egen säkring inte är åtkomlig. Från batteriet har jag dragit 6 mm2 kabel till radioen.

Nu är det sällsynt att en säkring går så det är i sig inte ett problem att radions säkring inte är åtkomlig. Men det är bra att i nödfall kunna bryta strömmen helt till radion på ett enkelt sätt och då är en åtkomlig säkring nära batteriet praktiskt att ha. I ett enstaka tillfälle låste sig radion (troligen p g a en firmwarebug) vilket gjorde att den inte reagerade på knapptryckningar. Det gick inte ens att stänga av radion. Det enda sättet att stänga av den var att bryta strömmen från batteriet.

Detta har hänt någon enstaka gång på min AT-D878UV också men där är det ju bara att plocka av batteriet från radion och sätta tillbaka det.

Annons
Instagram
Something is wrong.
Instagram token error.

sm0rgm

Follow
Hämta fler

© Copyright 2024 Stefan Helander