med nyfikenhet och förundran

Politik

Ordet feminism har blivit ett ord som likställs med jämlikhet. T o m regeringen använder det på sin hemsida (vi har en feministisk regering). Men är det inte lite motsägelsefullt att använda ett ord för att beskriva jämställdhet som specifikt bara pekar ut det ena könet? Jag som är för jämställdhet, åt båda håll, tycker att ordet för att beskriva det borde heta “jämställdism” och de som förespråkar det för “jämställdister”.

Det är kanske dags att väcka upp den här gamla tigern – “En svensk tiger“? Den har en annan innebörd än att bara vara en glad tiger målad i de svenska färgerna, nämligen att påminna svensken om att hålla munnen stängd om sådant som kan ha med Sveriges säkerhet att göra. Ordet tiger kan ju också ha betydelsen att vara tyst.

Det senaste halvåret har vi sett en ökad aktivitet med kränkningar av luftrummet i Östersjön och andra märkliga aktiviteter. Nu har vi möjlig undervattensverksamhet i Stockholms yttre skärgård. Försvarsmakten håller naturligtvis en låg profil kring det hela och är sparsamma med information eftersom det hör till underrättelseverksamhetens natur – att inte avslöja för en eventuell fiende vad man vet eller inte vet, vad man har kapacitet till och inte har kapacitet till. Ju mindre “de” vet desto bättre.

Glad i hågen gräver media fram uppgifter via andra kanaler än försvaret, kring den pågående underrättelseoperationen i skärgården, som man i jakten på läsare glatt publicerar. Källor som sprider såväl information som desinformation via pressen som kanske bara borde vara förbehållen försvarsmakten. Självklart tar en eventuell fiende del av allt som framkommer. Kanske testar de oss, liksom petar med en pinne i myrstacken för att se vad som händer. Låt försvaret sköta sitt jobb. De är proffs på detta. Medan vi andra nu sitter ner i båten och låt oss för en gångs skull inte nödvändigtvis på vanligt svenskt manér debattera allt.

Visst ska vi ha ett debattklimat i Sverige där även försvaret ska debatteras. Men under pågående insats kan det ju vara smart att inte frossa i alla detaljer kring den som man kan komma över.

I bristen på information spekuleras det hej vilt kring huruvida försvarsmakten har läget under kontroll eller inte. Jag är övertygad om att försvarsmakten har betydligt mera läge under kontroll än vad som framkommer offentligt. Men även om de nu inte har full kontroll så är tror jag fullt och fast att de är dem i Sverige som är dem som har bäst förutsättningar att ha någon form av kontroll. De står dessutom garanterat på vår sida och gör ett kraftfullt arbete för att skydda oss så låt oss inte sparka undan benen på dem.

Är det så här vi ska ha det (från 0:49)?

I en perfekt värld vore alla snälla och kramade varandra. Nu ser ju dessvärre verkligheten inte sådan ut. Vi behöver lås på våra dörrar, tjuvlarm på våra bilar och ett väl fungerande försvar. Ett försvar som efter väl utfört arbete inte deltagit i en enda strid utan bara fungerat avskräckande så att om någon dåre får för sig att invadera oss så ska det göra ont. Såpass ont att det inte är värt det.

På 1930-talet fanns en dåre med en synnerligen ful mustach som fick för sig att skapa en ny stormakt. Så kan vi ju se vad som hände där. Dessvärre är den sista dåren antagligen inte född. Vi får bara hoppas att vi inte får någon sådan med alltför mycket makt i sin hand i vår omvärld.

Något som gått förbi CuF är nog att denna uppmaning kan leda till brott mot personuppgiftslagen (PUL), speciellt med tanke på att bilderna kommer att visa personer, som inte gett sitt tillstånd till publicering, och deras politiska åsikt. Det finns särskild en särskild paragraf i PUL som behandlar just politisk åsikt.

Att bilderna inte ska visa enskilda personer har ingen betydelse eftersom det kan räcka med att en enda person på bilden känner sig kränkt av att meningsmotståndare lagt ut en bild på denne på Internet. Här är det ju viktigt att komma ihåg att var och en som lägger ut bilder på Twitter och i andra kanaler på Internet själva ansvarar för sina handlingar och kan ställas till straffansvar.

Att media, tidningar, tv m fl får publicera bilder från demonstrationerna är en helt annan sak eftersom de har utgivningstillstånd och ansvarig utgivare. De får naturligtvis inte publicera bilder hur som helst men spelar under lite andra regler.

Nu har nog AB skruvat storyn lite extra. Tanken var antagligen precis som CuF säger – “en kul grej” – men den var nog inte genomtänkt i dess fulla konsekvens. Att bedriva sin politik genom att fotografera meningsmotståndare och lägga ut på Internet ger dålig smak i munnen så det kan vi gärna hoppa över. I Sverige överlever man normalt att uttrycka sina politiska åsikter men det är inte en självklarhet i alla länder. Därför tycker jag också vi ska vara försiktiga med alla former av trakasserier och förföljelser inom politiken (ja, förvisso även i andra sammanhang).

Läs artikeln i Aftonbladet här – http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18799852.ab

En protest mot den grymma slakten av calderon dolphins på Färöarna sprids just nu via Facebook och andra sociala media. I protesten utpekas Danmark i det närmaste som ansvarig för detta.

Läs protesten här – http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NDM0NTA2Mg%3D%3D&mid=10100142&idx=7&sn=2338d5d305296bc264ba02c8620c3c69&scene=4#rd

Jag håller med om att det är en helt omotiverad form av slakt som det verkar ske idag. Om det skedde i begränsad omfattning med metoder som gjorde att inte djuren lider så skulle det kunna dras en parallell till vår älgjakt och möjligen då vara en annan sak. Men så länge man långsamt hackar ihjäl djuren med krokar – nej.

Men jag tycker protesten ska riktas mot Färöarna i första hand och inte mot Danmark. Färöarna är en del av det danska kungadömet och är därmed inte självständiga, så långt allt rätt. Men Färöarna är självstyrande med egen flagga, egen valuta, egna lagar, eget parlament och egna val. T ex är Danmark med i EU men det är inte Färöarna. Det Färöiska parlamentet styr i lokala frågor som gäller Färöarna och har gjort så sedan 1948.

Därför kan Danmark inte klampa in och plötsligt börja styra i enskilda lokala frågor. Och att det är en lokal fråga är det ju ingen tvekan om – slakten pågår ju på Färöarna och ingen annanstans. Jag tror nog färöingarna skulle känna en större press från omvärlden att upphöra med slakten och lagstifta mot den om den här protesten spreds med Färöarnas namn och inte med Danmarks. Det utesluter förstås inte att Danmark borde göra vad de kan för att få Färöarna att upphöra med detta men rent politiskt kan de som sagt inte gå in och styra detta i och med att de gett Färöarna självstyre.

Sedan är det naturligtvis pinsamt för Danmark att detta föregår i ett land under det danska konungariket. Men jag tror det är viktigt och effektivare om protesten riktas med dem som kan göra något åt det – nämligen Färöarna. Som den är utformad nu kan det leda till att människor undviker att resa som turist till Danmark i protest medan det vore effektivare om det vore Färöarnas turism som drabbades negativt p g a detta.

Infrastrukturministern uppmanades ta tåget som alla andra. Därför pendlar hon kollektivt till jobbet den här veckan istället för att köra bil. Första morgonen blev hennes tåg till Stockholm 17 minuter försenat vilket hon blev intervjuad i radion om. Hon avslutar intervjun med ett käckt “Jag håller ut resten av veckan i alla fall!”. För mig låter det lite som ett slag i ansiktet på alla dem som inte har något val annat än att pendla kollektivt varje dag med de förseningar det ibland innebär. Hon får ju liksom inte mina sympatier för att hon var så duktig och inte lät en dag med 17 minuters försening avskräcka henne ifrån att pendla de ytterligare 4 dagarna hon har kvar… 🙂

I Irak hade man en diktator och misstänkt tillgång till massförstörelsevapen (som man sedan aldrig hittade). Det räckte för att USA skulle invadera med buller och bång för att införa demokrati. Nordkorea. Definitivt diktatur. Hymlar inte med tillgången på massförstörelsevapen och att man faktiskt försöker bygga raketer till dem som ska kunna nå USA. Så varför har inte USA invaderat för länge sedan, tagit Kim Jong-Il i öronen och infört demokrati? Nej visst ja, Nordkorea har ju ingen olja. Tänkte inte på det.

Annons
Instagram
Something is wrong.
Instagram token error.

sm0rgm

Follow
Hämta fler

© Copyright 2024 Stefan Helander