med nyfikenhet och förundran

Lagar och regler

I Sverige har vi en lag kring brytande av post- och telehemlighet som medför att det är olagligt att läsa meddelanden som skickats till någon annan, från det att det avsänts till att det nått mottagaren. Lagen omfattar såväl vanlig post som elektroniska meddelanden.

Som förälder och förmyndare till omyndiga barn är man van vid att öppna viktig post för dem men från den dagen de fyller 18 så begår man ett brott. Så när telningen blir myndig, lämna posten oöppnad till dem, hur viktig den än ser ut att vara. Man får inte heller, trots bästa välvilja, gå in och läsa den myndige sonens eller dotterns epost, chattmeddelanden eller SMS.

Så svaret på frågan i rubriken är alltså NEJ. Ditt barn har blivit vuxet från och med 18 årsdagen och du har som förälder inte längre någon laglig rätt att göra det.

Inledningsvis ska jag nämna att många cyklister cyklar bra, tyvärr inte alla. Jag är också själv cyklist så jag ser detta med både cyklistens och bilistens ögon.

En del cyklister verkar leva i tron att det är så att bilister alltid har väjningsplikt mot cyklister eftersom bilar är hårda och cyklister mjuka, men så är faktiskt inte fallet. Det är en alltför vanlig missuppfattning.

Jag höll ikväll på att köra på en svartklädd cyklist, utan reflexer eller lyse, som dundrade rakt ut på en cykelpassage på en rak väg. Jag bromsade hårt när jag fick syn på honom och genom att han gjorde en undanmanöver så undvek vi att kollidera. Nu var jag inte ute efter att kasta pekpinnar omkring mig utan mest mån om honom eftersom han antagligen inte förstår hur dåligt han syns utan lyse och reflexer och att komma dundrande ut över en bilväg i 20-30 km/h i becksvart mörker är liksom ingen bra idé. Jag stack ut huvudet och sa att “Du, lyse och reflexer när det är mörkt ute är en rätt bra idé! Jag såg dig överhuvudtaget inte”. Som svar fick jag ett pekande på marken och orden “Det är min väg!”.

Nej, faktiskt inte. Cykelpassager, d v s de ställen där cyklister ska kunna passera bilvägar, som är utmärkta med vita fyrkanter för cyklisterna innebär inte fri väg för cyklisten. Bilföraren är skyldig att anpassa farten för att inte utgöra fara för cyklisten, men cyklisten har väjningsplikt för biltrafiken. I det här fallet rörde det sig om en cykelpassage på rak väg. Om cykelpassagen ligger omedelbart efter utfarten från en rondell eller en sväng/korsning så har bilisterna dock väjningsplikt för cyklisterna.

Om det däremot rör sig om en cykelöverfart så har bilisterna väjningsplikt för cyklisterna men vid en sådan överfart är gatan för bilisterna märkta med spetsiga trianglar, en väjningslinje. En cykelöverfart märks också ut med en särskild skylt som ser ut som en variant av “herr gårman” fast med en cyklist på. Vid cykelöverfart ska det också finnas fartdämpande anordningar, t ex upphöjning eller s k vägbulor.

Att cykla i mörker utan lyse och reflexer är dessutom också olagligt, så cyklisten ifråga hade fel på flera punkter. Nu tror jag inte han var dum i huvudet utan helt enkelt inte visste vilka regler som gäller och hur dåligt han syns. En bra regel mellan alla trafikanter oavsett trafikslag är att, även om den andre har väjningsplikt, är det bra att försöka etablera ögonkontakt eller på annat sätt avgöra att denne har uppfattat dig innan man kör.

Ett råd till dig som är cyklist – även om det inte behövs körkort för att cykla i biltrafiken, ta reda på vilka trafikregler som finns. Det underlättar för dig eftersom du då bättre vet vad du kan förvänta dig av dina medtrafikanter. Cykla med säkerheten i fokus. För även om bilisten hade väjningsplikt så kommer du som cyklist med säkerhet vara den som hamnar på akuten med kanske livshotande skador, inte bilisten. Och vad spelar det för roll om man hade rätt när man är svårt skadad?

Läs mer om cykelpassager och cykelöverfarter här.

Information om regler kring reflexer och belysning på cyklar hittar du här.

Krama varandra i trafiken som dom sa i rattmuffen!

Gångfartsområde

Gångfartsområde

Ett vägmärke som har införts sedan jag tog körkort är skylten för gångfartsområde. Vet du vad den betyder? Det verkar vara en skylt som gått många förare förbi eftersom man ofta blir omkörd av andra bilister när man håller lagstadgad hastighet i dem.

Du som fordonsförare har väjningsplikt mot gående i ett gångfartsområde. Hastigheten skall vara “gångfart”, d v s så fort/långsamt som en människa går, men någon exakt hastighet är inte specificerad. Dock lär max 7 km/h anses som gångfart. Så låga hastigheter kan vara svårt att avläsa på en hastighetsmätare så ett bra sätt kan vara att låta fordonet gå på tomgång på lägsta växel möjligen kompletterat med lite bromsning. Generellt gäller parkeringsförbud i gångfartsområde. Undantag på angivna platser. När du lämnar ett gångfartsområde har du väjningsplikt mot annan trafik som befinner sig utanför gångfartsområdet.

Här är ett exempel på en plats där gångfartsområde tillämpas (Gullmarsplan):

Hur många är det som har observerat skyltarna på Bromma flygplats, just när man passerat entrén till terminalbyggnaden? Ja, där är det alltså också gångfartsområde numera:

Vad som gäller för gångfartsområde, eller gårdsgata som det också kallas, regleras i Trafikförordningen 8 kap, §1 första stycket.

Tog du ditt busskörkort före 10 september 2008 har du hittills fått köra persontransporter med buss utan yrkeskompetensbevis (YKB) med det som kallas “hävdvunnen rätt”. Men senast 10 september 2015 måste du ha YKB för att få utföra persontransport med buss. Har du inte börjat utbildningen än så börjar det bli hög tid.

Läs mer om yrkeskompetensbevis på Transportstyrelsens hemsida.

Blinkers är ett underskattat tekniskt hjälpmedel för att förmedla intentioner till omgivande medtrafikanter. Används med fördel innan avsedd sidoförflyttning påbörjas.

Blinka hellre en gång för mycket än för lite och blinka alltid, även om du är ensam på vägen. Fordonet som du inte har sett är kanske det fordon som har störst behov av att veta vad du tänker göra eftersom ni inte har ögonkontakt.

Krama varandra i trafiken som dom sa i rattmuffen.

Något som gått förbi CuF är nog att denna uppmaning kan leda till brott mot personuppgiftslagen (PUL), speciellt med tanke på att bilderna kommer att visa personer, som inte gett sitt tillstånd till publicering, och deras politiska åsikt. Det finns särskild en särskild paragraf i PUL som behandlar just politisk åsikt.

Att bilderna inte ska visa enskilda personer har ingen betydelse eftersom det kan räcka med att en enda person på bilden känner sig kränkt av att meningsmotståndare lagt ut en bild på denne på Internet. Här är det ju viktigt att komma ihåg att var och en som lägger ut bilder på Twitter och i andra kanaler på Internet själva ansvarar för sina handlingar och kan ställas till straffansvar.

Att media, tidningar, tv m fl får publicera bilder från demonstrationerna är en helt annan sak eftersom de har utgivningstillstånd och ansvarig utgivare. De får naturligtvis inte publicera bilder hur som helst men spelar under lite andra regler.

Nu har nog AB skruvat storyn lite extra. Tanken var antagligen precis som CuF säger – “en kul grej” – men den var nog inte genomtänkt i dess fulla konsekvens. Att bedriva sin politik genom att fotografera meningsmotståndare och lägga ut på Internet ger dålig smak i munnen så det kan vi gärna hoppa över. I Sverige överlever man normalt att uttrycka sina politiska åsikter men det är inte en självklarhet i alla länder. Därför tycker jag också vi ska vara försiktiga med alla former av trakasserier och förföljelser inom politiken (ja, förvisso även i andra sammanhang).

Läs artikeln i Aftonbladet här – http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18799852.ab

“Dela” har blivit vår tids lynchmobb – rättsskipning satt i händerna på folkmassan, rättssystemet satt ur spel. Viktigt att tänka på både vad man själv skriver och inte minst tänka sig för en gång extra innan man kastar sig ut i delandet. 

Här är ett fall – http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18458313.ab – där det inte kunnat bevisas att det faktiskt var fel på schampot eftersom hundägaren nu kastat flaskan och istället kan vännen som skrev facebookinlägget stå med en stämning på halsen. P g a facebookinlägget är butikshyllorna tömda på märkets schampo med enorma ekonomiska konsekvenser för företaget som följd. Har de otur kan de ju gå i konkurs. Alla företag är inte multinationella med miljardomsättningar som tar en sådan här händelse med en klackspark. Många är mindre, hårt arbetande företagare där en enda sådan här händelse kan stjälpa hela företaget.

Och vi vet inte ens om de överhuvudtaget hade något problem med sin produkt. Det kan ha rört sig om en enstaka felaktig flaska, en mindre batch eller faktiskt ha någon helt annan orsak än schampot. Så länge det inte gjorts en analys vet vi inte. Att det skulle vara ett generellt fel på produkten är inte sannolikt. Då skulle troligen varenda hundägare som använt det haft samma problem. I det här fallet kan vi faktiskt ha tre förlorare och ingen vinnare i lynchmobbens kölvatten. Och alla som, trots goda intentioner, har delat det har bidragit.

Sociala media kan vara ett fruktansvärt kraftfullt verktyg satt i händerna på var och en av oss och kan uppenbarligen alltför lätt få enorma konsekvenser för alla inblandade parter.

Det rätta hade varit att hundägaren kontaktat tillverkaren så att de hade kunnat reda ut detta. Visar det sig finnas ett fel på produkten kommer alla sunda företagare att blixtsnabbt dra in produkten från hyllorna, både av omtanke om hundägarna men också för sitt eget ryktes skull. Litar man inte på leverantören kan man istället gå till konsumentverket och be om deras hjälp. Att börja med att hänga ut leverantören på sociala media är fel väg att gå. Då får ju leverantören inte ens en chans att göra rätt för sig.

Dashcams, en videokamera monterad i bilen som kontinuerligt filmar körningen och kan fungera som bevismaterial i händelse av olycka, är en populär företeelse i vissa länder där försäkringsbedrägerier och korrumperad polis kan göra livet som bilägare rejält besvärligt. Kameran filmar kontinuerligt så mycket som får plats på minneskortet och de äldsta sekvenserna skrivs hela tiden över. Vissa modeller har inbyggd G-sensor som automatisk skrivskyddar videofilerna om G-kraften överskrider ett visst gränsvärde, d v s vid en kollission. Vissa modeller har inbyggd GPS som också registrerar position och hastighet. Frågan som man som svensk ställer sig är – får man använda s k dashcams i Sverige?

 

Kameraövervakning av allmän plats är generellt inte tillåten men min lekmannamässiga bedömning (jag är inte utbildad jurist) är att detta inte räknas som kameraövervakning så länge man själv finns i bilen. Att fotografera och filma på allmän plats är tillåtet i Sverige och kräver inget särskilt tillstånd. Detta är oavsett om kameran hålls i handen eller monteras på stativ. Man bör kunna se det som att kameran används med bilen som stativ. Därför anser jag att det bör vara tillåtet att använda dashcams i Sverige så länge man själv befinner sig i bilen.

Motion detection / parkeringsläge

En del kameror har s k motion detection eller parkeringsläge med syfte att de ska kunna gå igång och spela in när det sker rörelser utanför bilen för att på så sätt också kunna dokumentera parkeringsskador. Eftersom du själv inte befinner dig i direkt anslutning till kameran så kommer detta sannolikt klassas som kameraövervakning på allmän plats vilket inte är tillåtet. Med andra ord – aktivera inte denna funktion.

Ljudinspelning

Kamerorna spelar normalt in video komplett med ljud. För att inte behöva informera mina passagerare om att deras samtal spelas in så har jag helt enkelt stängt av mikrofonen i min dashcam. Jag vet inte om det är ett lagkrav att informera passagerarna i bilen om det men jag tycker oavsett att det hör till allmänt hyfs att berätta att man spelar in samtal. Därför är det enklare att jag helt enkelt låter bli och jag tror inte ljudet tillför särskilt mycket i ett bevissammanhang.

Publicera bilder och / eller video på Internet

Även om det är tillåtet att både fotografera eller filma på allmän plats så är det inte tillåtet att publicera detta på Internet hur som helst. Du kan göra dig skyldig till bland annat brott mot Personuppgiftslagen (PUL) om personer eller fordon kan identifieras på bilderna eller i videosekvenserna. Dessvärre hittar man idag mängder med klipp på Youtube från dashcams.

Visst finns det folk som kör som idioter men det är rättssystemets (polis och domstolar) sak att ta hand om dessa, inte en lynchmobb av Youtubebesökare. Hela rättssäkerheten sätts ur spel och man ska komma ihåg att en situation kan se helt idiotisk ut tagen ur sitt sammanhang. Vem vet vad som är orsaken till beteendet eller vad som skedde precis före eller efter situationen i klippet?

Sedan är det ju så att alla förare gör misstag ibland (även du!). Förhoppningsvis lärde man sig något av sitt misstag och gör det inte igen. Man kanske blev distraherad eller helt enkelt är ovan förare. Bara för att man har körkort så betyder det ju inte att man kör regelbundet. Det kanske är en ringrostig förare som du har framför dig. De situationerna behöver faktiskt inte hamna på Youtube och tituleras “dagens idiot” eller liknande. Dessa Youtubeklipp gör bara att vi hamnar närmare ett förbud av dashcams eftersom de då används för att hänga ut andra människor – inte för sitt ursprungliga syfte – att fungera som bevismaterial i händelse av en olycka.

Bilden ovan visar ingen speciell situation och är publicerad eftersom det inte går att urskilja personer eller registreringsskyltar, med syftet att visa vilken typ av bild man kan få från en dashcam.

Jag anser att dashcams är bra eftersom de bidrar till att ge klarhet vad som orsakat en olycka. Men använd dem rätt, till vad de är avsedda för och inget annat.

En kille bakom mig försöker planka genom tunnelbanespärren genom att gå riktigt tätt intill mig så att han liksom kan slinka igenom samtidigt som jag passerar spärren – när jag har min SL-uniform på mig. Jag ser vad han försöker göra så jag stannar direkt efter barriären och vänder mig om så att han inte kommer igenom. “Is it ok?” frågar han och liksom undrar varför jag inte låter honom planka. Jag pekar på min SL-uniform och frågar om han är dum i huvudet. Någon måtta på fräckheten får det väl i alla fall vara…?

SL-buss på linje 144 mot Gullmarsplan

SL-buss på linje 144 mot Gullmarsplan

Som bussföre så ser jag kollektivtrafiken lite från andra hållet och har väldigt svårt att förstå det här med plankning. Man anser tydligen att kollektivtrafik ska vara gratis. Fint – men så länge vi inte har ett politiskt beslut på det så kostar det pengar och varje gång man plankar så låter man sina medresenärer betala för ens resa. Jag har hört villfarelser som att intäkterna från kolletivtrafiken är någon form av skatt som går till att bekosta andra samhällsfunktioner.

Så här fungerar det. Kollektivtrafikens kostnader ska till 50% täckas av biljettintäkter. Resterande 50% av kostnaderna täcks av skatt. Så det man betalar för sin biljett går raka vägen till att bekosta den buss, tunnelbana, spårvagn eller tåg man sitter på. Faktum är att en plankning kostar SL dubbla biljettkostnaden eftersom den förlorade biljettintäkten också innebär att SL förlorar lika mycket i skattebidrag.

Som bussförare känns plankningen extra konstig. Jag förväntas göra mitt jobb, på alla möjliga tider på dygnet, men du förväntas få åka med gratis? Skulle du göra samma sak på Coop när du handlar din mat? Bara sonika kila förbi kassan utan att betala för din kasse med matvaror?

Valby gas silo

“Fotograf: Skärmdump från Youtube”

Den där fotografen “Skärmdump från Youtube” vars bilder man allt oftare ser publicerade i media, han eller hon måste tjäna bra med pengar på sina bilder. För inte har väl media fått det om bakfoten och nu tror att man kan “citera” en bild eller videosekvens genom att hänvisa till källan?

Text får man citera om man bara lånar en viss del och hänvisar till källan men det gäller aldrig en bild. Oavsett om den beskärs eller källan anges.

Annons
Instagram
Something is wrong.
Instagram token error.

sm0rgm

Follow
Hämta fler

© Copyright 2024 Stefan Helander