med nyfikenhet och förundran

Bil

Efter att min Toyota Prius hade stått parkerad oanvänd i ca 9 dagar så visade det sig att 12-voltbatteriet var helt dött. Nu används detta batteri bara för att driva belysning, lås och styrsystem. Bensinmotorn startas av elmotorn och för detta används hybridbatterierna. Men utan styrsystem så går ju bilen ändå inte att starta.

För att ladda 12-voltbatteriet, som sitter på höger sida bak i bagageutrymmet så var jag tvungen att lossa minuspolen till batteriet. När jag anslöt batteriladdaren med batteriet anslutet till bilen och spänningen steg så vaknade alla system till liv vilket resulterade i att bilen drog så mycket ström att min laddare slog ifrån. Observera att på batteriet står att laddning får ske med högst 4.2A i 10 timmar.

Efter en natts laddning så kopplade jag ur laddaren och skruvade tillbaka minuspolen på batteriet. Nu vaknade bilens system villigt till liv och den startade också som den skulle.

Nu började jakten på vad som orsakat att batteriet laddats ur. Ingen av lamporna i kupén var på. Inte heller har någon dörr stått på glänt. Så någon orsak i själva bilen till detta stod inte att finna.

Däremot visade det sig att batteriet till nyckeln också hade tagit slut, vilket var lite märkligt eftersom jag bytte det för ca 6 månader sedan och det brukar räcka längre.  Det är också ett lite märkligt sammanträffande att både batteriet i bilen och i nyckeln var urladdade samtidigt.

Nyckeln hade legat inne i huset där bilen stått parkerad utanför. En gissning är att nyckeln och bilen har “hört” varandras radiosignal och därmed stått och pratat med varandra till dess batteriet var slut.

Toyota Prius keyless

Toyota Prius keyless avstängningsknapp

Så därför har jag nu stängt av bilens keyless-funktion genom att trycka in “KEY”-knappen som sitter under ratten. Det medför också att bilen inte går att stjäla med en räckviddsförlängare (som innebär att bilen kan öppnas av obehöriga även om nycklarna ligger inne i huset).

Nackdelen är att jag måste trycka på knappen på nyckeln varje gång jag vill låsa upp eller låsa bilen men den “obekvämligheten” kan jag leva med.

2018-02-01 träder en ny lag i kraft som skärper reglerna kring avändning av mobiltelefoner, kommunikationsradio och liknande utrustning vid körning. I den nya lagen är det uttrycklingen förbjudet att hålla mobiltelefon och liknande i handen. Detta omfattar även handhållen mikrofon till kommunikationsradio. Så här säger lagen – Trafikförordning (1998:1276), 4 kap, 10 e §:

Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet. Föraren får inte använda denna utrustning på ett sådant sätt att han eller hon håller den i handen. Förordning (2017:1284).

Som yrkesförare ser man så mycket tokigt ute i trafiken så hälften vore nog, så jag ser positivt på att reglerna skärps. Det medför att det blir enklare för Polisen att övervaka och lagföra eftersom de gamla reglerna var rätt så luddiga.

Med lagar är det ju så att det inte går att skriva specifika lagar som passar för varje enskild situation. Hela rättsväsendet skulle bli ohållbart med lagtexter så oöverskådliga att ingen skulle klara av att hantera dem. Därför skrivs lagar generellt och vid behov revideras de. Det innebär att lagar ibland kan få “konstiga” effekter och att man kan tycka att de skjuter bredvid målet. Att tillämpa lagar på verkligeheten är ibland som att försöka få runda klossar att passa i fyrkantiga hål. Det matchar inte helt, men man får göra så gott det går.

För oss som använder kommunikationsradio i arbetet så medför detta också förändringar eftersom vi inte får hålla mikrofonen i handen. Nu kan man tycka att det inte är just hållandet av mikrofonen som är problemet, men som sagt, jag ser gärna att reglerna skärps och medför det att jag inte får prata med mikrofonen i handen så får det bli så.

Nu tror jag egentligen inte att det är just de handhållna mikrofonerna till kommunikationsradio som är den stora faran i trafiken. Till skillnad från en telefon, som måste hållas vid örat för att man ska höra vad motparten säger, så är kommunikationsradion i det avseendet redan halvt handsfree eftersom man hör motparten via högtalare och man kan till och med lägga ifrån sig mikrofonen medan motparten talar. I de bussar jag kör har man inte hunnit installera någon form av handsfree-utrustning, så en lösning är bara använda kommunikationsradion när fordonet står still.

I SL:s fall (som jag kör för) kan detta vara lite praktiskt besvärligt beroende på hur radiosystemet är uppbyggt. När man som förare vill ha kontakt med trafikledningen skickar man ett statusmeddelande via skärmen (buss-pc:n) som anger vad man vill ha hjälp med. På så sätt kan trafikledningen prioritera ärendet så att man får hjälp snabbt när man behöver det medan om det inte är så akut så kan man vänta. I praktiken innebär det, beroende på ärendets art och trafikledningens arbetsbelastning att det kan ta allt mellan 10 sekunder och 30 minuter (eller mer) innan man får svar.

Så lösningen att stå vid vägkanten och vänta på svar fungerar inte praktiskt. Dessutom är det så att om man inte svarar inom en viss tid när trafikledningen sedan anropar så kopplas samtalet ned och man får börja om. D v s, då man får svar från trafikledningen behöver man besvara anropet tämligen omgående och det är inte säkert att man hinner stanna på lämplig plats för det.

Efter 1 februari 2018 är det inte tillåtet att använda handhållen mikrofon till kommunikationsradio

Efter 1 februari 2018 är det inte tillåtet att använda handhållen mikrofon till kommunikationsradio. Så här bör man kunna göra utan att bryta mot lagen.

Min lekmannamässiga tolkning av lagen (jag är inte utbildad inom juridik), är att en annan lösning är att helt enkelt låta mikrofonen sitta kvar i hållaren, trycka på sändningsknappen och höja rösten lite extra. På så sätt kan man använda radion utan att man håller mikrofonen i handen och att det därmed bör vara tillåtet medan man kör. Fortfarande gäller att användningen av kommunikationsradion inte får störa körningen i övrigt.

Tänk på att din arbetsgivare kan ha en policy som medför att denna lösning på problemet ändå inte är tillåten på din arbetsplats.

(Vill du använda bilden ovan, kontakta mig. Observera att ovanstående lösning, att låta mikrofonen sitta kvar i hållaren, inte är prövat jurdiskt så jag friskriver mig härmed från allt ansvar.)

Det är inte helt ovanligt att man möter fordon som kör åt fel håll, d v s vänstervarv, i rondellen i Liljeholmen (bilden). Det är dem som kör och ser det kameran ser på bilden och ska svänga vänster mot Marievik som missar att det är en rondell och verkar tro att det är en korsning, så istället för att runda trädet på höger sida tar de direkt till vänster.

Rondell i Liljeholmen

Rondell i Liljeholmen

Kanske är förklaringen att ytan till vänster upplevs så bred att man tror det går att köra i båda riktningarna där? Eller är man månne så fokuserad på att man gör något som man inte får, att man har tankarna på helt annat håll? Gatan som leder in till rondellen, där de flesta kommer som kör fel, är nämligen en bussgata där bara bussar och spårvagnar hör hemma.

Dem jag möter som hamnar front mot front med min buss brukar få bråttom att få bilen åt rätt håll i rondellen när det inser att de kör åt galet håll 🙂

När undertecknad tog körkort för bil 1985 så var det inte svårt att hitta platser för de inledande övningarna. Stormarknadsparkeringar efter stängning fungerade utmärkt. Idag låser de ofta dessa med bommar så det har blivit lite svårare att hitta bra platser. Nu är det dags för sonen att ta körkort och de platser vi har hittat har jag listat nedan, så slipper du kanske leta själv. Har du tips på platser att föra in i listan – kommentera eller skicka ett mail. Jag har också samlat några filmer som kan vara användbara.

Övningsmoment Plats (länk till Google Streetview) Kartlänk
2a. Start och stannande
2b. Krypkörning och styrning
5a. Backning
Parkeringen vid Stockholmsmässan / Älvsjömässan.
Grusparkeringen, med infart från Gamla Huddingevägen är ibland låst med bom.
Asfaltsparkeringen har infart från Åbyvägen.
Grusparkering
Asfaltsparkering
2a. Start och stannande
2b. Krypkörning och styrning
5a. Backning
Parkeringen vid Flatenbadet. Flatenbadet
3a. Uppväxling
3b. Bromsning
3c. Nedväxling
Slingan runt Fisksätra, Fisksätravägen-Fidravägen.
Här finns ett antal parkeringsplatser att svänga in och ut ifrån så man kan öva uppväxling, bromsning och nedväxling. Vissa av utfarterna har lite motlut så det kan vara bra om man börjat öva på moment 4a innan. Hela slingan är huvudled med väjningsplikt från parkeringar och sidogator.
krönet uppe vid bensinstationen och korsningen med vägen mot motorvägen krävs ett filbyte om man kör varvet motsols. (På bilden från Google street view ser det ut som att man kan köra rakt fram i båda filer medan man i verkligheten bara kan köra rakt fram i den vänstra.)
 Fisksätra
4a. Motlut
4b. Medlut
Svarvarvägen, Kummelbergets industriområde, Nacka. Bra backe att börja öva i.
Åk dit på kvällar eller helger så är det oftast lugnt och stilla.
Svarvarvägen
4a. Motlut
4b. Medlut
Bastugatan, Pryssgränd, Bellmansgatan, Södermalm. Här kan man träna start i backe när man vill öka svårighetsgraden. När man behärskar start i backe här så finns det inga backar man inte klarar 🙂 Bastugatan

Filmer

Kopplingen

Krypkörning

Stopp

Uppväxling

Nedväxling till 2:an

Nedväxling till 1:an

Rondellkörning

Waze social navigation

Waze social navigation

Waze är en app som finns till Android och iphone/ipad. Man kan säga att Waze är nästa generations navigationsprogram. Utöver den traditionella navigatorns uppgift, att hitta bästa vägen mellan punkt A och B, så kombinerar den detta med social interaktion mellan användarna av Waze.

Betyder det då att man ska sitta och chatta med andra användare av appen? Nej, men det innebär att man kan dela med sig av trafikinformation så att andra kan undvika köer och vara förberedd på faror på vägen.

Appen mäter också din hastighet och avviker den för mycket från vägens normala hastighet så rödmarkeras vägen i olika nyanser. Appen kan beräkna snabbaste rutt mellan två punkter med hänsyn taget till trafiksituationen. Detta sker dessutom kontinuerligt så under resans gång kan man få upp en liten information på skärmen om att färdvägen har ändrats p g a rådande trafikläge. När jag använt appen på resa genom Tyskland har den vid ett par tillfällen lett mig förbi s k stau  (långsamma eller stillastående köer på autobahn).

Det finns inget behov av att installera kartor eftersom dessa laddas ner efter färdvägen. Ska man resa i utlandet så kan det vara bra att starta appen och knappa in destinationen medan man är hemma, ansluten till wifi, så behöver man inte ladda ner kartorna över mobildata.

Waze visar också löpande olika varningar som kommer från andra Waze-användare som har kört samma väg. Det kan vara stillastående fordon, föremål på vägen, vattensamlingar, dimma eller helt enkelt tät trafik eller köer.

Att appen behöver mobil internetanslutning är viktigt att komma ihåg, särskilt om man reser i utlandet. Det går inte ens att knappa in en destination och beräkna färdväg utan internetanslutning. Även om priserna på mobil datatrafik i utlandet nu sjunker kan det alltså vara bra att ha en navigator som fungerar offline som komplement så att man inte plötsligt blir stående utan.

Vid ett tillfälle när jag körde genom Tyskland saknade jag mobildata under flera timmar. Gissningsvis hade min telefon växlat till en operatör som min hemmaoperatör bara har roamingavtal för telefoni med, för jag har svårt att tro att mobil datatäckning saknas i halva Tyskland. Efter en kaffepaus hade Waze stängts av och när jag startade den på nytt hade jag ingen datatäckning. Då kunde Waze inte återuppta rutten så jag var tvungen att byta till bilens inbyggda navigator som fungerar utan internetförbindelse.

En sak man kan testa vid ett sådant tillfälle är att sätta telefonen i flight mode en stund. När man stänger av flight mode kopplar telefonen upp sig mot en annan operatör om man har tur. Man kan förstås också välja operatör manuellt men det undviker jag gärna eftersom det deaktiverer det automatiska valet av operatör vilket är skönt att ha när man reser genom olika länder.

Waze är verkligen en fantastisk app men för att kunna förlita mig på den helt skulle den behöva kunna två saker: 1. Förladda kartor på SD-kort och 2. kunna beräkna rutt till destination helt i offline-läge. Då skulle Waze kunna fungera som navigator även utan internetförbindelse. Som det är nu kan den alltså inte helt ersätta en offline-navigator.

I Waze samlar man poäng bl a genom de rapporter man skickar men också för varje km man kör med appen igång. Förutom att man får olika symboler beroende på poäng, varav kungasymbolen är den finaste, så får ens rapporter större betydelse ju mer poäng man har.

Sammanfattningsvis är Waze en fantastisk navigator så länge man har internetanslutning och det är praktiskt att kunna låta vänner ta del av resan och se när du förväntas komma fram.

Avstängningsknapp för backsensor på Toyota Prius

Avstängningsknapp för backsensor på Toyota Prius

Har du en Toyota Prius med backsensor som plötsligt slutat att fungera? Innan du lämnar in den på reparation så kan du undersöka om den har blivit avstängd av misstag.

I bagageutrymmet på vänster sida finns en avstängningsknapp för backsensorn. Det kan vara last som kommit mot den eller så har man kommit åt den när man bytt glödlampor.

Toyota_Yaris_Verso_99

Toyota Yaris Verso -99

För ett tag sedan köpte jag en begagnad Toyota Yaris Verso -99 att ha som andrabil. Redan vid provkörningen noterade jag att den inte kändes särskilt pigg. Den reagerade med viss fördröjning på gaspådrag (eller att den “laggar” som den yngre dataspelande generationen skulle ha uttryckt det) och vid kraftig acceleration, t ex när man ska ut på en motorvägspåfart, så accelererade den lite ojämnt och ryckigt, den liksom tvekade lite på gaspådraget. Bilen var bra på många andra sätt och stod till ett bra pris så jag köpte den ändå.

Byte av luftfilter och ett par omgångar med injectorcleaner löste inte heller problemet. Efter en längre tur i motorvägsfart så tändes den orangea lampan för kontroll av motorn (check engine). Med hjälp av ett ODB-II-interface kunde jag läsa ut felkoden P0171 som betyder engine running to lean, d v s luft/bränsleblandningen är för mager med för stor andel luft. Detta är faktiskt allvarligare än motsatsen eftersom det får motorn att arbeta varmare och bör åtgärdas snarast.

Google är din vän och så även i detta fall. Efter en del sökande kom jag fram till att det kunde röra sig om att luftflödessensorn, kallas även Mass Air Flow sensor (MAF), är smutsig. Något som inte är så konstigt på en 16 år gammal bil. Att den är smutsig resulterar i att motorn tror att den har ett mindre luftflöde än den verkligen har och således tar in för mycket luft i förhållande till bränsle.

CRC Air Sensor Clean

CRC Air Sensor Clean

För ändamålet inköptes en flaska CRC Air Sensor Clean (finns bl a på Mekonomen). Av tipsen jag funnit vid mitt Googlande rekommenderas denna specialprodukt även om det kan fungera med andra produkter. Jag vågade dock inte chansa. Viktigt vid rengöringen är att man inte fysiskt petar på sensorerna utan enbart använder sprayen. Ca halva flaskan gick åt.

MAF - Mass Air Sensor

Placeringen av luftflödessensorn intill luftfiltret

MAF - Mass Air Sensor

Koppla loss elkontakten och skruva bort de två skruvarna

MAF - Mass Air Sensor

Lyft ur sensorn – var noga med att inte beröra givarna

MAF - Mass Air Sensor

Den ena givaren – rengör med spray men berör den inte varken med fingrar eller verktyg

MAF - Mass Air Sensor

Den andra givaren består av två parallella metalltrådar och sitter inuti plaströret – rengör med spray

Efter rengöring fick sensorn ligga omonterad i 30 minuter så att den torkade ordentligt. Därefter återmontering och provkörning. Detta var defintivt orsaken till problemet. Jag fick en bil som var mycket piggare, reagerade kvickt och villigt på gaspådrag och ryckigheten vid acceleration var helt borta. Frågan är om jag inte till och med lyckats väcka några slumrande hästkrafter också? 🙂

Nu tycker jag förvisso inte att man ska rättfärdiga ett fel genom att peka på ett annat. Visst ska det inte fuskas med avgasvärden men när nu debatten om miljö ändå är uppe på bordet, är det då inte dags att vi också adresserar det faktum att USA utan motstycke förbrukar mest energi per capita och samtidigt riktar blicken mot de verkliga problemen? Oavsett fuskade värden eller ej så är jag övertygad om, utan att ha undersökt fakta närmare, att en VW Golf är betydligt mer miljövänlig än en Ford F-klass – rätta mig gärna om jag har fel.

Jämför bilarna i dessa två videos som visar topplistor över de mest sålda bilarna i USA respektive i Europa. Den amerikanska topplistan karaktäriseras av stora energislukande jättebilar medan den europeiska i stort sett bara består av mindre energisnålare bilar – med VW Golf på förstaplatsen.

Den amerikanska topplistan (2014):

Motsvarande europeiska topplista (2014):

Toyota Prius 1.8 hybrid

Toyota Prius 1.8 hybrid

En hybridbil är en bil med två framdrivningssystem – en förbränningsmotor som går på t ex bensin och en elmotor som drivs av batterier. Batterierna laddas dels genom förbränningsmotorn men också då man bromsar. En hybrid med “plugin” innebär att den kan laddas genom ett eluttag och kan köras längre på enbart batteridrift än de “vanliga” hybriderna. Hybridbilen väljer själv när den ska köra på el respektive förbränningsmotorn och ibland med en kombination av båda. När man kör i t ex ett parkeringshus så kan man med en knapp tvinga bilen till enbart eldrift.

När jag var i färd med att köpa min första hybridbil, en Toyota Prius, så läste jag skräckbeskrivningar om batteripaket som kan gå sönder och att byta det skulle kosta 40.000 kr. Å andra sidan, om man köpte sin begagnade Toyota Prius av en Toyota-handlare så fick man en förlängd garanti som omfattade hybridkomponenterna och det kändes ju tryggt. Tidigare har jag oftast köpt mina bilar privat eftersom det ger ett lägre pris men i det här fallet fick detta faktum mig att köpa min bil av en Toyota-handlare.

Vågar man då köpa en hybridbil begagnad av en privatperson? Idag hade jag gjort det. Det kanske kostade 40.000 kr att byta batteripaketet då när jag köpte min Toyota Prius. Idag kostar det 20.000 kr att byta batteripaketet. Batteriet är också konstruerat för att hålla bilens livslängd ut, så ett byte ska höra till undantagsfallen. Och då till en kostnad som motsvarar kostnaden för byte av partikelfiltret på en dieselbil. De hybridbilar som sålts i Sverige där man varit tvungen att byta batteripaket är en handfull så jag skulle nog påstå att risken är väldigt liten.

Om den förlängda garantin är enda orsaken till att välja att köpa sin begagnade hybridbil av en handlare så anser jag att det är bättre att köpa bilen privat. Merkostnaden att köpa begagnad bil av en handlare jämfört med privat ligger på kanske 10-20.000 kr, d v s ungefär samma kostnad som det innebär att själv bekosta byte av batteripaketet om man skulle ha otur att det går sönder.

Vad är fördelarna med en hybridbil då? Ja, en verklig bränsleförbrukning på ca 0,5 liter per mil vid blandad körning och en fordonsskatt på dryga 400 kr per år är starka argument.

Så sammanfattningsvis – hade jag köpt min Toyota Prius hybridbil idag hade jag definitivt köpt den privat. Jag har under de år jag ägt min Toyota Prius 2008 aldrig haft något som helst problem med något som rör hybridsystemet. Det har varit vanlig service och byte av slitagedelar, t ex bromsar. De eventuella barnsjukdomar som kan ha funnits med hybrider är antagligen borta för länge sedan eftersom hybridtekniken nu funnits en längre tid på marknaden.

Läs mer frågor och svar kring att äga en hybridbil på Toyotas FAQ om hybridbilar.

Den här artikeln på mintoyota.se ger också en hel del svar till en potentiell hybridägare.

Annons
Instagram
Something is wrong.
Instagram token error.

sm0rgm

Follow
Hämta fler

© Copyright 2024 Stefan Helander