med nyfikenhet och förundran

bil

2018-02-01 träder en ny lag i kraft som skärper reglerna kring avändning av mobiltelefoner, kommunikationsradio och liknande utrustning vid körning. I den nya lagen är det uttrycklingen förbjudet att hålla mobiltelefon och liknande i handen. Detta omfattar även handhållen mikrofon till kommunikationsradio. Så här säger lagen – Trafikförordning (1998:1276), 4 kap, 10 e §:

Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet. Föraren får inte använda denna utrustning på ett sådant sätt att han eller hon håller den i handen. Förordning (2017:1284).

Som yrkesförare ser man så mycket tokigt ute i trafiken så hälften vore nog, så jag ser positivt på att reglerna skärps. Det medför att det blir enklare för Polisen att övervaka och lagföra eftersom de gamla reglerna var rätt så luddiga.

Med lagar är det ju så att det inte går att skriva specifika lagar som passar för varje enskild situation. Hela rättsväsendet skulle bli ohållbart med lagtexter så oöverskådliga att ingen skulle klara av att hantera dem. Därför skrivs lagar generellt och vid behov revideras de. Det innebär att lagar ibland kan få “konstiga” effekter och att man kan tycka att de skjuter bredvid målet. Att tillämpa lagar på verkligeheten är ibland som att försöka få runda klossar att passa i fyrkantiga hål. Det matchar inte helt, men man får göra så gott det går.

För oss som använder kommunikationsradio i arbetet så medför detta också förändringar eftersom vi inte får hålla mikrofonen i handen. Nu kan man tycka att det inte är just hållandet av mikrofonen som är problemet, men som sagt, jag ser gärna att reglerna skärps och medför det att jag inte får prata med mikrofonen i handen så får det bli så.

Nu tror jag egentligen inte att det är just de handhållna mikrofonerna till kommunikationsradio som är den stora faran i trafiken. Till skillnad från en telefon, som måste hållas vid örat för att man ska höra vad motparten säger, så är kommunikationsradion i det avseendet redan halvt handsfree eftersom man hör motparten via högtalare och man kan till och med lägga ifrån sig mikrofonen medan motparten talar. I de bussar jag kör har man inte hunnit installera någon form av handsfree-utrustning, så en lösning är bara använda kommunikationsradion när fordonet står still.

I SL:s fall (som jag kör för) kan detta vara lite praktiskt besvärligt beroende på hur radiosystemet är uppbyggt. När man som förare vill ha kontakt med trafikledningen skickar man ett statusmeddelande via skärmen (buss-pc:n) som anger vad man vill ha hjälp med. På så sätt kan trafikledningen prioritera ärendet så att man får hjälp snabbt när man behöver det medan om det inte är så akut så kan man vänta. I praktiken innebär det, beroende på ärendets art och trafikledningens arbetsbelastning att det kan ta allt mellan 10 sekunder och 30 minuter (eller mer) innan man får svar.

Så lösningen att stå vid vägkanten och vänta på svar fungerar inte praktiskt. Dessutom är det så att om man inte svarar inom en viss tid när trafikledningen sedan anropar så kopplas samtalet ned och man får börja om. D v s, då man får svar från trafikledningen behöver man besvara anropet tämligen omgående och det är inte säkert att man hinner stanna på lämplig plats för det.

Efter 1 februari 2018 är det inte tillåtet att använda handhållen mikrofon till kommunikationsradio

Efter 1 februari 2018 är det inte tillåtet att använda handhållen mikrofon till kommunikationsradio. Så här bör man kunna göra utan att bryta mot lagen.

Min lekmannamässiga tolkning av lagen (jag är inte utbildad inom juridik), är att en annan lösning är att helt enkelt låta mikrofonen sitta kvar i hållaren, trycka på sändningsknappen och höja rösten lite extra. På så sätt kan man använda radion utan att man håller mikrofonen i handen och att det därmed bör vara tillåtet medan man kör. Fortfarande gäller att användningen av kommunikationsradion inte får störa körningen i övrigt.

Tänk på att din arbetsgivare kan ha en policy som medför att denna lösning på problemet ändå inte är tillåten på din arbetsplats.

(Vill du använda bilden ovan, kontakta mig. Observera att ovanstående lösning, att låta mikrofonen sitta kvar i hållaren, inte är prövat jurdiskt så jag friskriver mig härmed från allt ansvar.)

Toyota Prius 1.8 hybrid

Toyota Prius 1.8 hybrid

En hybridbil är en bil med två framdrivningssystem – en förbränningsmotor som går på t ex bensin och en elmotor som drivs av batterier. Batterierna laddas dels genom förbränningsmotorn men också då man bromsar. En hybrid med “plugin” innebär att den kan laddas genom ett eluttag och kan köras längre på enbart batteridrift än de “vanliga” hybriderna. Hybridbilen väljer själv när den ska köra på el respektive förbränningsmotorn och ibland med en kombination av båda. När man kör i t ex ett parkeringshus så kan man med en knapp tvinga bilen till enbart eldrift.

När jag var i färd med att köpa min första hybridbil, en Toyota Prius, så läste jag skräckbeskrivningar om batteripaket som kan gå sönder och att byta det skulle kosta 40.000 kr. Å andra sidan, om man köpte sin begagnade Toyota Prius av en Toyota-handlare så fick man en förlängd garanti som omfattade hybridkomponenterna och det kändes ju tryggt. Tidigare har jag oftast köpt mina bilar privat eftersom det ger ett lägre pris men i det här fallet fick detta faktum mig att köpa min bil av en Toyota-handlare.

Vågar man då köpa en hybridbil begagnad av en privatperson? Idag hade jag gjort det. Det kanske kostade 40.000 kr att byta batteripaketet då när jag köpte min Toyota Prius. Idag kostar det 20.000 kr att byta batteripaketet. Batteriet är också konstruerat för att hålla bilens livslängd ut, så ett byte ska höra till undantagsfallen. Och då till en kostnad som motsvarar kostnaden för byte av partikelfiltret på en dieselbil. De hybridbilar som sålts i Sverige där man varit tvungen att byta batteripaket är en handfull så jag skulle nog påstå att risken är väldigt liten.

Om den förlängda garantin är enda orsaken till att välja att köpa sin begagnade hybridbil av en handlare så anser jag att det är bättre att köpa bilen privat. Merkostnaden att köpa begagnad bil av en handlare jämfört med privat ligger på kanske 10-20.000 kr, d v s ungefär samma kostnad som det innebär att själv bekosta byte av batteripaketet om man skulle ha otur att det går sönder.

Vad är fördelarna med en hybridbil då? Ja, en verklig bränsleförbrukning på ca 0,5 liter per mil vid blandad körning och en fordonsskatt på dryga 400 kr per år är starka argument.

Så sammanfattningsvis – hade jag köpt min Toyota Prius hybridbil idag hade jag definitivt köpt den privat. Jag har under de år jag ägt min Toyota Prius 2008 aldrig haft något som helst problem med något som rör hybridsystemet. Det har varit vanlig service och byte av slitagedelar, t ex bromsar. De eventuella barnsjukdomar som kan ha funnits med hybrider är antagligen borta för länge sedan eftersom hybridtekniken nu funnits en längre tid på marknaden.

Läs mer frågor och svar kring att äga en hybridbil på Toyotas FAQ om hybridbilar.

Den här artikeln på mintoyota.se ger också en hel del svar till en potentiell hybridägare.

Annons
Instagram
Something is wrong.
Instagram token error.

sm0rgm

Follow
Hämta fler

© Copyright 2022 Stefan Helander