med nyfikenhet och förundran

Flyg

Med all respekt för de anhöriga till passagerarna på MH370. För dem är det naturligtvis viktigt att få svar på alla frågor, få ett avslut och möjligen få hem kropparna för att kunna begrava dem. För att hitta några överlevande vid det här laget kan man nog utesluta.

Men att nu skicka ut tre fartyg som i upp till ett år ska söka efter flygplanet tycker jag passerar rimlighetens gräns för vilka resurser man lägger på att hitta resterna efter 239 människor. Naturligtvis ska man försöka både rädda och hitta MH370 men med rimliga resurser och det här är ju inte den första insatsen.

Varje dag dör 17000 barn under fem års ålder i världen. Inte per år, utan varje dag. Skillnaden är att många av dessa inte dör i en flygolycka utan av svält eller sjukdomar som kan botas om resurserna finns. Hur många liv hade pengarna till dessa tre fartyg i ett års tid kunnat rädda? Sannolikt många fler än de 239. Som ändå redan sannolikt är döda.

http://www.dn.se/nyheter/varlden/nu-startar-jakten-pa-forsvunna-mh370-igen/

Håll i hatten nu alla konspirationsteoretiker. Jag tror att man gör hela den här historien kring MH370 mer komplicerad än den är.

Jag tror inte på att det rör sig om en kapning. Jag ser två huvudsakliga skäl till kapning. 1) För att begära lösensumma eller ställa någon annan form av krav. Om det vore fallet skulle man redan ha hört av kaparna. 2) Att använda planet för någon form av terrorhandling i stil med 11 september. Här tror jag också man skulle vilja utföra handlingen så snart som möjligt efter att man kommit över flygplanet. För varje minut som går så ökar risken att planen går om intet genom att man blir upptäckt eller någon läcker.

Om flygpplanet har blivit nedskjutet i relativ närhet till den kända rutten borde man nog ha hittat något vid det här laget. Det tyder på att det finns längre bort.

Jag tror att rädslan att avslöja sina militära kapaciteter (eller brister på) i området gör att informationen från militärens radarspårningar är bristfälliga och det har tagit tid att få fram dem. Vilket land vill erkänna att de inte har dygnetrunt-bevakning av luftområdet och inte heller kunnat se alla oidentifierade flygrörelser? Radarn har också en begränsat räckvidd så har planet flugit ut över öppet hav kan det bara spåras en bit. Om militären saknar radarspårning så är det kanske en bättre förklaring att flygplanet flugits på 1500 meters höjd under radarn än att erkänna att det faktiskt är så att radarn är såpass teknisk begränsad att man inte kunnat se det?

Malaysia-Airlines-MH370 insertDet man kunnat se är att planet vänt om och gjort ett antal girar och höjdförändringar. Min gissning är att det vi ser är pilotens försök att återvända till Kuala Lumpur eller en annan alternativ flygplats p g a ett nödläge. När transpondern försvinner och MH370 vänder helt om är de betydligt närmare Malaysias kust än Vietnams. I ett nödläge väljer man att försöka ta sig till närmaste flygplats och dessa bör finnas bakåt och inte framåt med tanke på att man inte ens passerat halva Gulf of Thailand.

Det kan vara ett strukturellt fel som gjort att man tappat kabintrycket eller en mindre brand ombord, t ex en elbrand. Det kan slå ut elektriska system som t ex transponder. Eller så kan besättningen ha brutit elförsörjningen för att få stopp på en elbrand. Samtidigt kan en brand innebära rökutveckling i kabinen med giftiga rökgaser. Gissningsvis har han använt autopiloten för att styra planet om den har fungerat för att piloterna ska kunna fokusera på annat.

Sedan tror jag att de ombord successivt har förlorat medvetandet, t ex p g a syrebrist eller rökutveckling. Det kan förklara det mumlande över radion som andra piloter kunnat uppfatta. När piloterna inte längre är vid medvetande kraschar inte planet omedelbart eftersom det flyger på autopilot. Istället fortsätter det att flyga så länge det finns bränsle och därefter störtar det. Står autopiloten inställd på att flyga i riktning ut över havet så flyger man från de militära radaranläggningarnas räckvidd. Planet var tankat för ca 8 timmars flygning. “Ping”-signalerna som uppfattats av satelliterna upphörde ca 7,5 timme efter start från Kuala Lumpur. Om man flugit på lite lägre flyghöjd än beräknat ökar bränsleförbrukningen och det kan förklara att bränslet tog slut en halvtimme tidigare.

Om man hittar planet tror jag man kommer göra det i havet. Problemet är att havet är väldigt stort och planet i förhållande väldigt litet.

Annons
Instagram
Something is wrong.
Instagram token error.

sm0rgm

Follow
Hämta fler

© Copyright 2024 Stefan Helander