med nyfikenhet och förundran
Brewferm Dark Abdij

Brewferm Dark Abdij

Instruktionerna som följer med Brewferm®:s ölsatser är dels inte översatta till svenska, dels tycker jag de inte är helt överskådliga. Detta är en fritt översatt och omarbetad instruktion. Uppstår eventuella tveksamheter eller frågetecken, följ instruktionen som följde med din ölsats. Jag tar inget ansvar för resultatet om du följer denna instruktion 🙂 Med reservation för fel inklusive ev felräkningar i tabellen. För säkerhetsinstruktioner – se bilagan som följer med ölsatsen. Så, det var friskrivningarna. Jag har testat instruktionen med Brewferm dark abdij.

Inledning

Brewferm® ölsatser är mycket enkla att använda. Det viktigaste är att se till att allt är fullständigt rent. Läs hela instruktionen noggrant innan du börjar. Förberedelserna är desamma för alla typer av öl men mängden socker och vatten varierar för de olika typerna. Mängden för varje typ finns i TABELL FÖR VATTEN OCH SOCKER.

Procedur (dag 1)

 • Ta av plastlocket, ta ur jästen och, om du vill, ta bort etiketten från burken. Öppna burken med en konservöppnare och värm den över vattenbad i cirka 10 minuter för att göra maltextraktet mer flytande.
 • Häll innehållet i ett rent jäskärl (vit plasttunna, damejanne, fat etc).
 • Skölj burken med 1 liter varmt vatten som har temperaturen ca 55℃ och häll sedan vattnet i jäskärlet.
 • Lös upp sockermängden (se Socker 1-kolumnen) i 2 liter varmt vatten, blanda ordentligt och häll lösningen i jäskärlet. (OBS! Socker upplöses snabbare i kokande vatten men detta förlänger kyltiden.) Även om mängden Socker 1 är 0 g/l ska du tillsätta 2 liter varmt vatten.
 • Slutligen tillsätts den mängd vatten som är angivet i Vatten 1-kolumnen och blandningen kyls ner till ca 20℃.
 • Upplös jästen helt i ett halvt glas vatten (ca 150 ml) som är ca 25℃. Vänta 15 i minuter och rör ned det i den avkylda blandningen.
 • Sätt på locket på jäskärlet eller desinficera händerna och sätt handen för öppningen och skaka/ruska jäskärlet ordentligt i flera minuter. Detta för att få ordentligt med luft i vörten som behövs för jäsningen.
 • Nu ska densiteten, orignal gravity (OG), mätas med hydrometern. Idealvärdet står angivet på burkens etikett och i tabellen nedan.
 • Sätt på locket på jäskärlet och sätt på jäsröret. Häll vatten eller utspädd desinficeringsvätska i jäsröret tills det är halvfyllt och förslut det med ett lock för att hålla damm och blomflugor borta.
 • Placera jäskärlet på ett varmt ställe (18-23℃) och låt blandningen jäsa i ca 10 dagar. För bästa resultat ska temperaturen hållas så konstant som möjligt.

Jäsning (10 dagar)

 • Jästiden beror på omgivningstemperaturen men du bör kunna se någon form av aktivitet inom 12-24 timmar. Ju lägre temperatur, desto längre jästid.
 • När det slutar bubbla eller att vattennivån i jäsröret förblir oförändrad är detta ett tecken på att jäsningen är färdig.
 • Klargörningen (se nästa steg) bör dock påbörjas innan jäsningen är helt avslutad och lite aktivitet fortfarande pågår i jäsröret.

Klargörning (1 till 2 veckor)

 • Det rekommenderas att överföra ölen till en ren behållare med ett jäsrör innan jäsningen är helt avslutad medan det fortfarande pågår lite aktivitet i jäsröret.
 • Gör detta genom att ta bort jäsröret eller locket och sedan försiktigt öppna tappkranen.
 • På så sätt håller man ölen avskiljd från jästutfällningen i botten på jäskärlet.
 • Förvara blandningen i 1-2 veckor vid en temperatur på 20-23℃. Detta är klargörningen eller andra jäsningen.
 • Mät densiteten med hydrometern.
 • Notera: Detta mellansteg rekommenderas men kan hoppas över om man bara har tillgång till ett jäskärl.

Flaskning (2 veckor)

 • Det är viktigt att ha använda hydrometern för att kunna avgöra när det är dags för flaskning.
 • Hydrometern används till att mäta blandningens densitet innan den fylls på flaskor. Detta är slutlig densitet, final gravity (FG) och skiljer sig beroende på öltyp. För samtliga Brewferm ölsatser är den optimala FG 1.010.
 • Flaskningen kan påbörjas när ölen har optimal densitet (se ovan).
 • Överför blandningen till ett rent, desinficerat kärl genom att först ta bort jäsrör eller lock och sedan försiktigt använda tappkranen och se till att inte röra upp eller få med bottensatsen. Använd gärna en rengjord och desinficerad slang kopplad till tappkranen för att undvika att ölen “plaskar” och utsätts för luft i onödan som kan ge bismak.
 • Blanda mängden Socker 2 enligt tabellen nedan, vilket är 7 g/liter, i lite kokande vatten. OBS! Om ölet skall tappas på fat ska endast 2,5 g/l socker användas. Om ölet ska tappas på både flaskor och fat måste de två mängderna först separeras varefter angivna mängder socker blandas i.
 • Blanda runt ordentligt med en slev så att sockerlösningen blandas jämnt i ölen. Blanda försiktigt utan att vispa eller plaska så att du inte luftar ölen i onödan.
 • Tappa ölen på flaskor eller fat där jäsning kommer att ske ännu en gång. Använd gärna en flaskfyllare kopplad till tappkranen för att minimera exponeringen mot luft.
 • Försegla flaskorna och förvara dem på ett varmt ställe i ca 14 dagar.

Flaskjäsning (6-8 veckor)

 • 14 dagar efter att ölen tappats på flaska kan en flaska öppnas för att kontrollera att det bildats tillräckligt med kolsyra. Om så är fallet flyttas de till en kall plats (ca 10℃) i 6-8 veckor så att det får lagras och klarna. Om det inte bildats tillräckligt med kolsyra, vänta några dagar och kontrollera igen.
 • Servera din goda Brewferm-öl genom att hälla upp den försiktigt utan att bottensatsen följer med.

Tips

 • Alla behållare, flaskor och annat som ska komma i kontakt med ölen ska rengöras noggrant. Använd industriellt rengörningsmedel/desinficering som är avsett för detta, t ex Chemipro® OXI, Star San eller Saniclean, för att uppnå bästa resultat.
 • Brewferm®-öl är starka, aromatiska öl och kräver därför en längre lagringstid (6-8 veckor). Respektera alltid denna tid. Ditt tålamod belönas med en enastående ölkvalitet.
 • Särskilt i områden med hårt vatten bör man använda vatten som har blivit kokat och nedkylt för att framställa ölen. Det förbättrar smaken och skummet på den färdiga ölen.
 • Man kan använda candi- eller rörsocker i stället för vanligt vitt socker för att uppnå en specifik smak. I så fall ska man använda 5% mer socker.
 • De flesta Brewferm®-produkter har lång hållbarhet. Ju starkare öl, desto längre hållbarhet. Skål!

Tabell för vatten och socker

Typ Bryggvolym (liter) Socker 1 (g) Vatten 1 (liter) Original gravity (OG) Socker 2 flaska (g) Socker 2 fat (g)
Pilser/lager 12 l 0 g (0 g/l) 8 l 1.042 84 g (7 g/l) 30 g (2,5 g/l)
Pilser/lager 20 l 1000 g (50 g/l) 16 l 1.042 140 g (7 g/l) 50 g (2,5 g/l)
Adbij 9 l 495 g (55 g/l) 5 l 1.070 63 g (7 g/l) 22,5 g (2,5 g/l)
Christmas 7 l 0 g (0 g/l) 3 l 1.065 49 g (7 g/l) 17,5 g (2,5 g/l)
Ambiorix 15 l 1080 g (72 g/l) 11 l 1.060 105 g (7 g/l) 37,5 g (2,5 g/l)
Kriek 12 l 504 g (42 g/l) 8 l 1.053 84 g (7 g/l) 30 g (2,5 g/l)
Diabolo 9 l 495 g (55 g/l) 5 l 1.075 63 g (7 g/l) 22,5 g (2,5 g/l)
Gold 12 l 504 g (42 g/l) 8 l 1.053 84 g (7 g/l) 30 g (2,5 g/l)
Oud Vlaams Bruin 12 l 828 g (69 g/l) 8 l 1.060 84 g (7 g/l) 30 g (2,5 g/l)
Tarwebier 15 l 750 g (50 g/l) 11 l 1.052 105 g (7 g/l) 37,5 g (2,5 g/l)
Grand Cru 9 l 495 g (55 g/l) 5 l 1.075 63 g (7 g/l) 22,5 g (2,5 g/l)
Triple 9 l 495 g (55 g/l) 5 l 1.075 63 g (7 g/l) 22,5 g (2,5 g/l)
Framboos 12 l 504 g (42 g/l) 8 l 1.053 84 g (7 g/l) 30 g (2,5 g/l)
Gallia 12 l 504 g (42 g/l) 8 l 1.055 84 g (7 g/l) 30 g (2,5 g/l)
Oranje Bock 12 l 504 g (42 g/l) 8 l 1.054 84 g (7 g/l) 30 g (2,5 g/l)
IPA 12 l 600 g (50 g/l) 8 l 1.065 84 g (7 g/l) 30 g (2,5 g/l)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

12 − sju =

Annons
Instagram
[wdi_feed id="1"]

© Copyright 2021 Stefan Helander